ჰესების მომხრეებად და ჰესების მოწინააღმდეგეებად დაყოფა ისეთივე სი@ობაა როგორც ბარებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვა
ჰესების მომხრეებად და ჰესების მოწინააღმდეგეებად დაყოფა ისეთივე სი@ობაა როგორც ბარებში სიგარეტის მოწევის აკრძალვა
×