პაატა იმნაძე: წითელას აცრების გარდა არაფერი გააჩერებს
პაატა იმნაძე: წითელას აცრების გარდა არაფერი გააჩერებს
×