შსს: სახელფასო ფონდში თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურება, პრემია, დანამატი შემცირებულია
შსს: სახელფასო ფონდში თანამდებობის პირების შრომის ანაზღაურება, პრემია, დანამატი შემცირებულია
კალენდარი
×