2018-2019 წლებში საქართველოში 22 763 აბორტი გაკეთდა
2018-2019 წლებში საქართველოში 22 763 აბორტი გაკეთდა
×