5 ოქტომბრის ჩათვლით, საქართველოში მაღალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი
5 ოქტომბრის ჩათვლით, საქართველოში მაღალი ტემპერატურაა მოსალოდნელი
×