"ვინც უყურებს ამ ფილმს, აუცილებლად შეიძენს ამ ფილმის თვისებებს"
"ვინც უყურებს ამ ფილმს, აუცილებლად შეიძენს ამ ფილმის თვისებებს"
×