დეკანოზის ოჯახს პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელი შეაქვს
დეკანოზის ოჯახს პრეზიდენტის წინააღმდეგ სარჩელი შეაქვს
×