161 საჯარო სკოლის მოსწავლეს H1N1 ვირუსი დაუდგინა
161 საჯარო სკოლის მოსწავლეს H1N1 ვირუსი დაუდგინა
×