ირაკლი კობახიძე: ოპოზიციისთვის 110/40-ზე არ შეგვითავაზებია
ირაკლი კობახიძე: ოპოზიციისთვის 110/40-ზე არ შეგვითავაზებია
×