დავით მაღრაძე: პოლიტიკამ, რაც სახე დაგვაკარგინა, იქნებ განსაცდელმა დაგვიბრუნოს
დავით მაღრაძე: პოლიტიკამ, რაც სახე დაგვაკარგინა, იქნებ განსაცდელმა დაგვიბრუნოს
×