2050 წლიდან, ზაფხულობით არქტიკაში ყინული მთლიანად გაქრება — ახალი კვლევა
2050 წლიდან, ზაფხულობით არქტიკაში ყინული მთლიანად გაქრება — ახალი კვლევა
×