ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალს, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად არ ჩერდება, სათარჯიმნო საქმიანობაც დაემატა
ეკონომიკური საქმიანობის ჩამონათვალს, რომელიც საგანგებო მდგომარეობის მიუხედავად არ ჩერდება, სათარჯიმნო საქმიანობაც დაემატა
კალენდარი
×