მამა ანთიმოზი: ნიკას სულიერი პრობლემები ჰქონდა... გთხოვ ნეკა! სარჩელი უკან გამოიტანო
მამა ანთიმოზი: ნიკას სულიერი პრობლემები ჰქონდა... გთხოვ ნეკა! სარჩელი უკან გამოიტანო
×