საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განხორციელდა
 საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობიდან თანამშრომლების ევაკუაცია განხორციელდა
×