მოქალაქეებს, რომლებსაც სამხედრო ჰოსპიტალის მიმართ 2009 წლიდან დავალიანება ერიცხებათ, ჩამოეწერებათ
მოქალაქეებს, რომლებსაც სამხედრო ჰოსპიტალის მიმართ 2009 წლიდან დავალიანება ერიცხებათ, ჩამოეწერებათ
კალენდარი
×