პეტრე ცაავა: დედამიწის ზურგზე ვერცერთი ძალა ვერ შემაჩერებს ეკლესიაში არსებულ უწმინდურობასთან ბრძოლაში
პეტრე ცაავა: დედამიწის ზურგზე ვერცერთი ძალა ვერ შემაჩერებს ეკლესიაში არსებულ უწმინდურობასთან ბრძოლაში
×