ჩვენ არ გვინდა რევოლუციური სცენარი, ჩვენ გვინდა ევოლუციური სცენარი — ჯაფარიძე
ჩვენ არ გვინდა რევოლუციური სცენარი, ჩვენ გვინდა ევოლუციური სცენარი — ჯაფარიძე
×