შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო გამოცდების ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო გამოცდების ცენტრს შორის მემორანდუმი გაფორმდა
×