კახაბერ კუჭავა: გზავნილები არის ყველასთვის კარგად გასააზრებელი, ეს არ ეხება ან ერთს ან მეორეს, ეხება მთლიანად ქვეყანას
კახაბერ კუჭავა: გზავნილები არის ყველასთვის კარგად გასააზრებელი, ეს არ ეხება ან ერთს ან მეორეს, ეხება მთლიანად ქვეყანას
×