151 მილიონზე მეტი ინფიცირებული - კორონავირუსის მსოფლიო სტატისტიკა
151 მილიონზე მეტი ინფიცირებული - კორონავირუსის მსოფლიო სტატისტიკა
×