საფრანგეთიდან ორ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულების ექსტრადიცია განხორციელდა
საფრანგეთიდან ორ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე, განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულში მსჯავრდებულების ექსტრადიცია განხორციელდა
×