კახა კახიშვილი: საუბნო საარჩევნო კომისია წყვეტს არჩევნების ბედს, შესაბამისად, წევრთა კვალიფიკაციის, ხელფასებისა და სოციალურ უზრუნველყოფის საკითხები უნდა მოწესრიგდეს
კახა კახიშვილი: საუბნო საარჩევნო კომისია წყვეტს არჩევნების ბედს, შესაბამისად, წევრთა კვალიფიკაციის, ხელფასებისა და სოციალურ უზრუნველყოფის საკითხები უნდა მოწესრიგდეს
კალენდარი
×