ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: ის, რაზეც აპელირებენ საარჩევნო სუბიექტები ბათილი ბიულეტენების გადათვლა/გადამოწმებასთან დაკავშირებით, არის სიცრუე
ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე: ის, რაზეც აპელირებენ საარჩევნო სუბიექტები ბათილი ბიულეტენების გადათვლა/გადამოწმებასთან დაკავშირებით, არის სიცრუე
კალენდარი
×