გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანით გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი
გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილების შეტანით გაუმჯობესდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი
კალენდარი
×