წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლების ვიზიტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალ საერთაშორისო სტანდარტების ობიექტზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლების ვიზიტი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალ საერთაშორისო სტანდარტების ობიექტზე
კალენდარი
×