წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლების ვიზიტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალ საერთაშორისო სტანდარტების ობიექტზე
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის წარმომადგენლების ვიზიტი  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის არასახიფათო ნარჩენების განთავსების ახალ საერთაშორისო სტანდარტების ობიექტზე
×