სახალხო დამცველი ღრმად შეშფოთებულია უკრაინის ომბუდსმენისთვის დაბრკოლებების შექმნის გამო
სახალხო დამცველი ღრმად შეშფოთებულია უკრაინის ომბუდსმენისთვის დაბრკოლებების შექმნის გამო
×