პროკურატურა „მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგზე - ზოგიერთი მედიასაშუალება აპირებს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით ამ პროცესის დისკრედიტაციას, ამიტომ, საჭიროდ მივიჩნიეთ საზოგადოების ინფორმირება
პროკურატურა „მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ“ გადაწყვეტილების აღსრულების მონიტორინგზე - ზოგიერთი მედიასაშუალება აპირებს არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით ამ პროცესის დისკრედიტაციას, ამიტომ, საჭიროდ მივიჩნიეთ საზოგადოების ინფორმირება
×