„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: 10 000-ზე მეტი მოქალაქე უფასო სასადილოებით ვერც 2016 წელს ისარგებლებს
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“: 10 000-ზე მეტი მოქალაქე უფასო სასადილოებით ვერც 2016 წელს ისარგებლებს
×