მეუფე შიო: აზარტული თამაშები ანგრევს ადამიანის პიროვნებას და ახდენს დეგრადირებას
მეუფე შიო: აზარტული თამაშები ანგრევს ადამიანის პიროვნებას და ახდენს დეგრადირებას
×