ანგარიშის გახსნიდან 72-საათში StopCov ფონდში 9 მლნ ლარი შეგროვდა
ანგარიშის გახსნიდან 72-საათში StopCov ფონდში 9 მლნ ლარი შეგროვდა
×