31 შემთხვევა და 3 კლასტერი - ახალი შტამით, შესაძლოა, იმაზე მეტი ადამიანი იყოს ინფიცირებული, ვიდრე ოფიციალურად დადასტურდა
31 შემთხვევა და 3 კლასტერი - ახალი შტამით, შესაძლოა, იმაზე მეტი ადამიანი იყოს ინფიცირებული, ვიდრე ოფიციალურად დადასტურდა
×