რესტორნებს, რომლებიც სტუმრებს მწვანე სტატუსით მიიღებენ, მუშაობის საათობრივი შეზღუდვა მოეხსნებათ
რესტორნებს, რომლებიც სტუმრებს მწვანე სტატუსით მიიღებენ, მუშაობის საათობრივი შეზღუდვა მოეხსნებათ
×