"არ არსებობს საბუთი იმისა, რომ 33 ადამიანის სიკვდილი ვაქცინაციასთან რამენაირ კავშირში იყო" - ნორვეგიაში ხანდაზმულთა სიკვდილიანობასა და ვაქცინაციას შორის კავშირი არ დადგინდა
"არ არსებობს საბუთი იმისა, რომ 33 ადამიანის სიკვდილი ვაქცინაციასთან რამენაირ კავშირში იყო" - ნორვეგიაში ხანდაზმულთა სიკვდილიანობასა და ვაქცინაციას შორის კავშირი არ დადგინდა
×